מידה

אינטר בית 21/22
299.00 249.00
אינטר חוץ 21/22
299.00 249.00
אינטר חוץ 23/24
299.00 249.00
אינטר בית 23/24
299.00 249.00
אינטר חוץ 22/23
299.00 249.00
אינטר בית 22/23
299.00 249.00
אינטר שלישית 21/22
299.00 249.00